Poleć neta za pięć zeta

Poleć nasze usługi dostepu do internetu drugiej osobie.

Jeżli podpisze ona z nami umowę i zaznaczy że Ty nas poleciłeś/as, to twój comiesięczny abonament zostanie automatcznie pomniejszony, o 5 PLN brutto (pięć złotych).

Rabat będzie trwał tak długo,  jak długo osoba przez Ciebie polecona będzie naszym Klientem i terminowo będzie opłacać abonament.

Jezli polecisz więcej osób oczywiście rabat będzie odpowiednio pomnożony.

UWAGA

Osoba przez Ciebie polecona musi w momencie podpisywania umowy zaznaczyc na umowie z czyjego jest polecenia, podając dane jednoznacznie identyfikujące osobę polecającą (Nazwisko, nr umowy, itp)!

Abonament zostanie pomniejszony począwszy od pierwszego cyklu rozliczeniowego, następującego po podłączeniu poleconej przez Ciebie osoby.